AktualnościCommeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
Wymiana kart parkingowych dla niepełnosprawnych2014-10-131 lipca 2014 roku ruszyła wymiana kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nowe nie będą już wydawane bezterminowo, a do ich otrzymania uprawnione są osoby niepełnosprawne ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się.
Zmiany przygotowane przez sejmową podkomisję ds. osób niepełnosprawnych mają ukrócić nadużycia związane z używaniem kart parkingowych. Teraz kartę będzie mogła otrzymać osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Do tego musi być ustalenie przewodniczącego powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności, że ta osoba ma znaczne trudności z samodzielnym poruszaniem się.
Wszystkie do tej pory wydane karty parkingowe stracą ważność 30 listopada tego roku. Od 1 lipca do końca listopada będzie czas na wymianę starych kart na nowe, od 1 grudnia nie można parkować w oparciu o stare karty na wydzielonych dla niepełnosprawnych miejscach. Każdy uprawniony powinien od razu przystąpić do wymiany karty.

Podmiotem wydającym karty parkingowe jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieszczący się w Gdyni przy ul. Grabowo 2, telefon: 58-782-01-28.
Podania i upoważnienie2014-08-29Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej do pobrania TUTAJ
Podanie o przyjęcie do gimnazjum do pobrania TUTAJ
Podanie o przyjęcie do szkoły przysposabiającej do pracy do pobrania TUTAJ
Upoważnienie do odbioru dziecka z Ośrodka / busa szkolnego do pobrania TUTAJ
Projekt "Gotowi do startu, start! -Włączenie do zatrudnienia".2013-10-15W roku szkolnym 2012/2013 nasza Placówka przystąpiła do konkursu projektów unijnych- Wielostronne partnerskie projekty szkół „Uczenie się przez całe życie”. Po złożeniu aplikacji do Agencji Narodowej projekt został oceniony przez trzech niezależnych ekspertów z Unii Europejskiej. Otrzymał wysokie noty, dzięki czemu uzyskaliśmy zgodę na jego realizację i otrzymaliśmy pełne dofinansowanie. Wszyscy nasi zagraniczni partnerzy, z którymi pisaliśmy projekt również otrzymali zgodę na realizację.

Projekt dotyczy zagadnień związanych z przygotowaniem uczniów do podjęcia pracy zawodowej w krajach biorących udział w programie.

Tytuł projektu to „Ready, steady go!” (Inclusion in Employment) (Gotowi do startu, start! -Włączenie do zatrudnienia).

Projekt rozpoczął się w sierpniu 2013 roku i będzie trwał do lipca 2015 roku.
Informacji o zmianie treści SIWZ2012-12-10Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do i z Ośrodka poniżej poniżej 200 000 Euro: na „Dowóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 02.01.2013r. – 31.12.2014r.” do przeczytania TUTAJ
2012-11-14W dziale GALERIA można zapoznać się z dokumentacją fotograficzną ilustrującą bieżące wydarzenia w życiu naszego Ośrodka. Serdecznie zapraszamy!