AktualnościCommeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
Podania i upoważnienie2014-08-29Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej do pobrania TUTAJ
Podanie o przyjęcie do gimnazjum do pobrania TUTAJ
Podanie o przyjęcie do szkoły przysposabiającej do pracy do pobrania TUTAJ
Upoważnienie do odbioru dziecka z Ośrodka / busa szkolnego do pobrania TUTAJ
ROK "SZKOŁY W RUCHU"2014-06-09Szkoła w ruchu

Szkoła w ruchu 20 maja 2014r. oficjalnie zakończyła się Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.
Wniosek wraz z osiągnięciami zgłoszonymi przez nasz ośrodek został zaakceptowany, co oznacza, że szkoła otrzymała tytuł „Szkoły w Ruchu”.
Opisy, scenariusze i filmy do naszych osiągnięć można znaleźć na naszej stronie w zakładce „szkoła w ruchu informacje o projekcie”, natomiast zdjęcia w galerii.
Zapraszamy.
Projekt "Gotowi do startu, start! -Włączenie do zatrudnienia".2013-10-15W roku szkolnym 2012/2013 nasza Placówka przystąpiła do konkursu projektów unijnych- Wielostronne partnerskie projekty szkół „Uczenie się przez całe życie”. Po złożeniu aplikacji do Agencji Narodowej projekt został oceniony przez trzech niezależnych ekspertów z Unii Europejskiej. Otrzymał wysokie noty, dzięki czemu uzyskaliśmy zgodę na jego realizację i otrzymaliśmy pełne dofinansowanie. Wszyscy nasi zagraniczni partnerzy, z którymi pisaliśmy projekt również otrzymali zgodę na realizację.

Projekt dotyczy zagadnień związanych z przygotowaniem uczniów do podjęcia pracy zawodowej w krajach biorących udział w programie.

Tytuł projektu to „Ready, steady go!” (Inclusion in Employment) (Gotowi do startu, start! -Włączenie do zatrudnienia).

Projekt rozpoczął się w sierpniu 2013 roku i będzie trwał do lipca 2015 roku.
Informacji o zmianie treści SIWZ2012-12-10Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do i z Ośrodka poniżej poniżej 200 000 Euro: na „Dowóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 02.01.2013r. – 31.12.2014r.” do przeczytania TUTAJ
2012-11-14W dziale GALERIA można zapoznać się z dokumentacją fotograficzną ilustrującą bieżące wydarzenia w życiu naszego Ośrodka. Serdecznie zapraszamy!