AktualnościCommeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
Nagroda w w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Żyj smacznie i zdrowo”2014-06-24Konkurs W dniu 13 czerwca 2014r. odbyła się uroczystość wręczenia głównej nagrody, którą zdobyła klasa I Gimnazjum nr 27 z wychowawcą mgr Agnieszką Witkowską-Strzelec w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Żyj smacznie i zdrowo”.
Klasa gimnazjalna zwyciężyła w kategorii wydarzenie społeczne, organizując wspólnie z Samorządem Szkolnym ogólnoszkolną akcję pt. „Kolorowy Tydzień – Odżywiamy się zdrowo i ubieramy się kolorowo”.
Akcja trwała jesienią od 21-25.10.2013r. do której przyłączyły się wszystkie klasy Szkoły Podstawowej nr 50, klasy Gimnazjum nr 27, i Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1. Zwieńczeniem akcji było w dniu 28.10.2013 r. ogólnoszkolne „Kupowanie na Straganie” dla wszystkich klas Ośrodka. Zaangażowanie całej społeczności szkolnej w wyżej opisaną akcję przyczyniło się do zdobycia głównej nagrody.
Otrzymaną nagrodą jest tablica multimedialna z rzutnikiem!!!

Do naszego Ośrodka przybył z Warszawy zespół przedstawicieli IV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo” promującego zdrowe odżywianie.
Podczas uroczystości przedstawiona została inscenizacja wiersza Juliana Tuwima pt. „Warzywa” - z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej, przygotowana pod kierunkiem logopedów mgr Jolanty Klein-Nowak i mgr Agnieszki Adamczyk, w wykonaniu uczniów naszego Ośrodka. Ponadto wyłoniono zwycięzców w szkolnym konkursie na plakat promujący zdrowe odżywianie, ogłoszonym przez Samorząd Szkolny. Do jury zaproszono dietetyczkę z zespołu przedstawicieli programu, Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdynia Panią Anetę Szymerowską, Dyrektor Ośrodka Renatę Tomaszewską, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Katarzynę Krzyżanowską i Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Alicję Trojanowską.
Następnie pani dietetyk przeprowadziła quiz dotyczący zdrowego żywienia, z użyciem pilotów, przy pomocy których przedstawiciele klas wybierali odpowiedź. Doskonałą rozgrzewką przed szkolną dyskoteką były warsztaty taneczne poprowadzone przez finalistkę telewizyjnego programu „You Can Dance” Paulinę „Figę” Figińską.
Na zakończenie uroczystości wszyscy uczniowie i goście zostali poczęstowani zdrowymi owocowymi szaszłykami!
To był niezapomniany KOLOROWY I ZDROWY DZIEŃ!!!
ROK "SZKOŁY W RUCHU"2014-06-09Szkoła w ruchu

Szkoła w ruchu 20 maja 2014r. oficjalnie zakończyła się Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.
Wniosek wraz z osiągnięciami zgłoszonymi przez nasz ośrodek został zaakceptowany, co oznacza, że szkoła otrzymała tytuł „Szkoły w Ruchu”.
Opisy, scenariusze i filmy do naszych osiągnięć można znaleźć na naszej stronie w zakładce „szkoła w ruchu informacje o projekcie”, natomiast zdjęcia w galerii.
Zapraszamy.
Projekt "Gotowi do startu, start! -Włączenie do zatrudnienia".2013-10-15W roku szkolnym 2012/2013 nasza Placówka przystąpiła do konkursu projektów unijnych- Wielostronne partnerskie projekty szkół „Uczenie się przez całe życie”. Po złożeniu aplikacji do Agencji Narodowej projekt został oceniony przez trzech niezależnych ekspertów z Unii Europejskiej. Otrzymał wysokie noty, dzięki czemu uzyskaliśmy zgodę na jego realizację i otrzymaliśmy pełne dofinansowanie. Wszyscy nasi zagraniczni partnerzy, z którymi pisaliśmy projekt również otrzymali zgodę na realizację.

Projekt dotyczy zagadnień związanych z przygotowaniem uczniów do podjęcia pracy zawodowej w krajach biorących udział w programie.

Tytuł projektu to „Ready, steady go!” (Inclusion in Employment) (Gotowi do startu, start! -Włączenie do zatrudnienia).

Projekt rozpoczął się w sierpniu 2013 roku i będzie trwał do lipca 2015 roku.
Informacji o zmianie treści SIWZ2012-12-10Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do i z Ośrodka poniżej poniżej 200 000 Euro: na „Dowóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 02.01.2013r. – 31.12.2014r.” do przeczytania TUTAJ
2012-11-14W dziale GALERIA można zapoznać się z dokumentacją fotograficzną ilustrującą bieżące wydarzenia w życiu naszego Ośrodka. Serdecznie zapraszamy!