AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Ośrodek nasz znajduje się w malowniczej dzielnicy, Gdynia-Obłuże, niedaleko od centrum miasta.

W skład Ośrodka wchodzą następujące formy organizacyjne: start1

Na terenie Ośrodka znajduje się boisko szkolne, bieżnia, plac zabaw dla dzieci oraz teren rekreacyjny.

Wychowankami naszego Ośrodka mogą być dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z zaburzeniami sprzężonymi oraz autyzmem, od 3 do 25 roku życia.

 Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie uczniów w miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem. Zapewniamy wychowankom pełen rozwój umysłowy i fizyczny zgodny z ich potrzebami i możliwościami. Realizujemy indywidualne programy edukacyjno-wychowawcze dostosowane do możliwości i umiejętności każdego dziecka. Uczniowie oprócz zajęć edukacyjnych objęci są różnymi terapiami.

Nauczyciele, wychowawcy i terapeuci poszerzają swój warsztat pracstarty o nowe metody i formy pracy. Pomysłem naszych nauczycieli są zajęcia rytmiczno-muzyczne według pór roku, w których uczestniczą wychowankowie oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych oraz pierwszego poziomu nauczania. W czasie tych spotkań dzieci uczą się i integrują we wspólnej zabawie.

Zwracamy uwagę na integrację między uczniami, dlatego też klasy młodsze, przedszkole oraz oddziały rewalidacyjno-wychowawcze mają swoje zaprzyjaźnione klasy starsze, które w różnych sytuacjach służą im pomocą.

Na fachową pomoc i miłą atmosferę mogą liczyć również rodzice, dla których organizowane są spotkania szkoleniowo-instruktażowe z zakresu nauczania, wychowania, terapii i profilaktyki.

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

Nawiązujemy i utrzymujemy stały kontakt z zaprzyjaźnionymi placówkami (przedszkolami, szkołami podstawowymi i ogólnokształcącymi).

Uczniowie mieszkający w odległych dzielnicach miasta oraz mający trudności w poruszaniu się są dowożeni szkolnym autobusem.

W naszym Ośrodku tworzymy miłą atmosferę pracy i zabawy, pełną życzliwości, wyrozumiałości, cierpliwości, a przede wszystkim miłości do drugiego człowieka.