AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Rys historyczny

Spośród symboli graficznych obrazujących ideę niesienia pomocy i edukację dzieci specjalnej troski najbardziej przemawiający to: promieniste słońce w otwierających się drzwiach i postać dziecka z podniesionymi ramionami. Zwykle ten znak opatrzony jest hasłem: "otwórzcie przed nami życie". historia_2Naszą codzienną powinnością w tej placówce jest otwieranie coraz to innych, zamkniętych drzwi dla naszych dzieci, za którymi jest piękny świat i przeróżne w nim zdarzenia. Staramy się to piękno otwartego świata przybliżyć naszym dzieciom i uczyć je korzystania z dobrodziejstw natury i cywilizacji. Jest to zadanie trudne, wymagające wrażliwych ludzi, oddanych swojej profesji, dobrze przygotowanych zawodowo i mających niezbędne warunki do spełniania swojej misji. Ze wszystkich sił staramy się takie warunki stworzyć w naszej placówce. Zacznijmy jednak od początku idei edukacyjnej dzieci specjalnej troski, aby zrozumieć jak ogromny jest postęp w tej dziedzinie życia społecznego.

Badania naukowe Gdańskiej Akademii Medycznej w początku lat sześćdziesiątych, przeprowadzone na populacji dzieci w wieku szkolnym uzmysłowiły dorosłemu społeczeństwu, że mamy do czynienia z ogromnym odsetkiem dzieci odbiegających in minus od normy intelektualnej. W roku 1963 przy Szkole Podstawowej nr 25 w Gdyni-Cisowej powstaje "Szkoła Życia" kierowana przez Dorotę Adamczewską - wzór dobroci, fachowości i spolegliwego oddania się sprawom dziecka. W roku 1979 Wydział Oświaty przeznacza budynek byłej szkoły nr 15 na gdyńskim osiedlu Obłuże na nową placówkę. W październiku tegoż roku następuje przeprowadzka z Cisowej, a od stycznia 1980 roku powstaje Specjalny Zakład Wychowawczy z Szkołą Życia, Przedszkolem i Internatem. Oto fragment wspomnień pierwszej dyrektorki tej placówki: "... czujemy się jak w pałacu. Mamy jasne klasy z nowymi meblami, duże jasne korytarze. Internat jest na razie mały, zajmuje tylko parter (...). Mamy ładne tapczanikhistoria_1i, na podłogach wykładziny, w oknach nowe firanki i zasłony. Jest wspaniale". I rzeczywiście było czym się cieszyć porównując nowe warunki lokalowe z starymi w Cisowej, w których "Szkoła Życia" przetrwała 16 lat.

Nowa placówka oświatowa nie została przyjęta z otwartymi rękami i sympatią przez najbliższe środowisko. Na zdobycie zaufania trzeba było długo pracować, musieliśmy przekonać mieszkańców do tolerancji, a z czasem zyskaliśmy sympatię. W miarę upływu lat potrzeby lokalowe Ośrodka wciąż rosły, bowiem zmieniał się charakter zajęć, przybywało podopiecznych oraz wydłużał się okres edukacji dzieci. W roku 1993 utworzono Klasy przysposobiające do pracy, do których uczęszczają uczniowie po ukończeniu 20 roku życia i szkoły podstawowej. We wrześniu 2004 otworzylimy podwoje Szkoły przysposobiającej do pracy.