AktualnościCommeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria

Kadra pedagogiczna

  Wszyscy nauczyciele naszej szkoły posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Pracują wśród nas specjaliści z zakresu psychologii, logopedii, terapii i rehabilitacji. Wszyscy ukończyli oligofrenopedagogikę, a są wśród nas również specjaliści z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki. Najważniejsze jest jednak to, że mamy wspaniałe doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi, a nasza praca daje wspaniałe efekty, czego dowodem są wielokrotnie zdobywane nagrody i wyróżnienia w olimpiadach specjalnych, konkursach teatralnych i innych imprezach organizowanych dla osób niepełnosprawnych. Ważne jest też dla nas zadowolenie rodziców, którzy widzą i potwierdzają, że pracujemy dla dobra ich dzieci, a nasz wysiłek przynosi efekty. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe i doskonalimy swój warsztat pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pragniemy działać dla dobra uczniów i cieszymy się z każdego ich sukcesu.  

Kadra pedagogiczna

Kierownictwo:

 

Dyrektor Ośrodka mgr  Alicja Spica  

     

Wicedyrektor ds. dydaktycznych mgr MARTA REWERS

 

Wicedyrektor ds. opiekuńczo-wychowawczych mgr SYLWIA ROMANOWSKA

 


  Alfabetyczny spis kadry pedagogicznej:             

Długotrwałe nieobecności  


 • Dowgiałło Magdalena
 • Gawryś Joanna
 • Krzepicka-Kaszuba Anna
 • Marcinkiewicz Anna
 • Maszke Anna
 • Nasiadka Maria

 

PERSONEL ADMINISTRACYJNO - OBSŁUGOWY:

W naszej placówce wszyscy pracownicy są przyjaźnie nastawieni do dzieci. Każde dziecko może liczyć na wsparcie i pomoc w różnych sytuacjach ze strony personelu administracyjno -obsługowego.

Alfabetyczny spis pracowników administracji:

 

 • Bąk Krzysztof
 • Brzóska Janina
 • Różacka Katarzyna
 • Szumnarska Maria
 • Żak-Tyburska Joanna
 • Żołądek Renata 

Alfabetyczny spis pracowników obsługi

 

 • Adamczyk Małgorzata
 • Baracz Andrzej
 • Bronowicka Daria
 • Bronowicka Marzena
 • Cichosz Bożena
 • Gawin Wanda
 • Gawryś Beata
 • Gierszewska Danuta
 • Gradolewska Marzena
 • Jarząbek Alicja
 • Kluk Agnieszka
 • Kubicka Iwona
 • Kultys Izabela
 • Leśnik Alicja
 • Młyńczak Marian
 • Niedziałkowska Bożena
 • Noch Olga
 • Nowicki Janusz
 • Orłowska Danuta
 • Pawłowska Iwona
 • Rak Halina
 • Rozengarten Tadeusz
 • Ruszczyc Jolanta
 • Szyca Anna
 • Tomczak Beata
 • Walkusz Ewa
 • Zelewska Teresa
 • Żywicka Anna