AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

 

NASI PARTNERZY:

1. NIEMCY

Don -Bosko-Schule w Lippstadt

Jest to szkoła dla uczniów z niepełosprawnością  intelektualną w wieku 6-22 lat. Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do samodzielności  i integracji ze społeczności. Jest również aktywnie zaangażowana w realizowanie tematów związanych z Europą.

W 2009 roku szkoła została nagrodzona za  jej europejski profil poprzez nadanie jej certyfikatu europejskiej szkoły przez Rząd Kraju Związkowego (LANDU) Nadrenia Północna-Westfalia.

www.donboscoschule.de

2. WIELKA   BRYTANIA - WALIA

Ashgrove Special School  w Cardiff

 Jest to szkoła dla osób z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 4 do 19 lat. Jest usytuowana w Penarth, 3 mile od Cardiff, stolicy Walii. Jest to jedyna specjalistyczna szkoła szkoła specjalna  w Południowej Walii. Uczniowie są dowożeni codziennie do szkoły z odległych terenów. Niektórzy uczniowie mieszkają też w internacie. Oprócz dyrektora pracuje tu 17 nauczycieli i ponad 70 pracowników wspierających (ponieważ uczniowie uczą sie w małych klasach i wymagają  dużego wsparcia). W każdej klasie jest nie więcej niż 6 uczniów i od 2 do 7 osób wspierających - w zależności od potrzeb uczniów, oraz 1 nauczyciel. Wszystkie klasy korzystają z  Picture Exchange Communication (PEC)- komunikacji alternatywnej i urządzeń komunikacyjnych.

 Szkoła zdobyła nagrody za wykonanie filmów i projektów animacyjnych. Efekty pracy w tym zakresie przedstawiano w urzędach  Welsh Assembly Government (Walijskie Zgromadzenie Rządu).

 www.ashgroveschool.org

3. HOLANDIA

Dijnselburgschool  voor Praktijkonderwijs w Zeist /region Utrecht

Jest to średnia szkoła  dla osób ze specjalnymi potrzebami. Wszyscy uczniowie mają trudności w uczeniu się  (IQ-miedzy 60 i 80). Uczniowie  uczą się głównie praktycznych przedmiotów: ogrodnictwa, gotowania, sprzątania, obróbka materiałów, obróbka techniczna. Określa się  predyspozycje uczniów, aby lepiej przygotować ich do samodzielnego życia i podnieść umiejętności zawodowe.Od trzeciej klasy (14/15 lat) uczniowie co najmniej dwa razy w tygodniu ucześżczają w zajęciach na terenie firm poza szkołą. Tam poznają różne zawody i rozwijają swoje umiejętności zawodowe. Przez trzy dni uczniowie mają zajęcia w szkole: dwa dni to przedmioty teoretyczne  i jeden- szkolnie praktyczne w jednym z w/w zawodów. Uczniowie opuszczają szkołę  po ok. pięciu latach, najczęściejw wieku  18 lat. Jeżeli zdadzą egazmin zawodowy, mogą podjąć pracę.

4. BELGIA 

BuSO Tongelsbos w Westerlo / Prov. Antverpen

Jest to specjalna szkoła średnia, oferująca ogólne przygotowanie zawodowe dla uczniów o obniżonych zdolnościach umysłowych, czasem sprzężonymi z trudnościami  zachowania społeczno-emocjonalnego lub autyzmem. Celem nauki w szkole jest osiągnięcie przez uczniów niezależnego funkcjonowania w rodzinie i w pracy. Zakłada się, że na koniec nauki  (20-21 lat) uczniowie po zdaniu egazaminu praktycznego mają podjąć pracę. Jednak opuszczając szkołę specjalną uczniowie  są w większości pracownikami pół- lub niewykwalifikowanymi, wymagającymi wsparcia i ukierunkowania.  Nie wszyscy zdają egzaminy.

www.tongelsbos.be

5.TURCJA

Dogan Caglar Ortopedik Engelliler Ilkokulu ve Ortaokulu w Anakrze

Szkoła położona jest w Altlndag w dzielnicy Ankary. Altlndag jest dzielnicą , w której większość ludzi jest bardzo biedna. Szkoła jest dla uczniów, którzy są fizycznie i umysłowo niepełnosprawni oraz mają trudności w nauce. Jest tu 99 uczniów w wieku 6-15 lat, 26 nauczycieli oraz wielu pracowników obsługi. Szkoła rozpoczęła działalność w 1974 roku jako Podstawowa Edukacja przy Domu Dziecka dla dzieci z niepełnosprawnościami. Placówka podlega Generalnej  Dyrekcji ds. Eduacji Specjalnej i Doradztwa. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami są przyjmowani do szkoły ze wszystkich miast w Turcji.  Młodzież ze  wschodnich rejonów Turcji pochodzi z bardzo biednych rodzin. Część uczniów mieszka w internaci.

www.ortopedikengellilerioo.meb.k12.tr

 6. BELGIA

BuSO Kristus-Koning w Sint-Job-in't-Goor /Prov. Antwerpen

Jest to szkoła zawodowa dla uczniów z lekką  niepełnosprawnością  intelektualną , trudnościami zachowania i autyzmem. Uczniowie uczestniczą w siedmiu kursach / przedmiotach zawodowych : obróbka drewna, prace metalowe (spawanie),ogrodnictwo, magazynier, tapicerstwo, malarz-dekorator, budowlaniec. Wszystkie te kursy daja zawód, a uczniowie po ostatnim roku nauki i zdaniu egzaminu , uzyskują tytuł, który pozwala im pracować na ogólnodostępnym rynku pracy.

Uczniowie w szkole są podzieleni na grupy siedmio-, ośmioosobowe. W szkole pracuje zespół "paramedyczny, składający się z 10 osób:psycholodzykliniczni, logopedzi, pielęgniarki środowiskowe i terapeuci zawodowi. Zespół ten oferuje dodatkowe wsparcie w klasach, rodzicomi pracownikom.

Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do podjęcia pracy i funkcjonowania w społeczeństwie.

 www.busokristuskoning.be