AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

 

Strona w trakcie przebudowy!
http://stronatestowa.sosw1.eu/projekty/szkola-promujaca-zdrowie/

Z dniem 01.09.2014r nasz Ośrodek przystąpił do projektu „Szkoły Promującej Zdrowie”.

 

Szkoła Promująca Zdrowie” to szkoła, która tworzy warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia. W szkole promującej zdrowy styl życia panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady aktywnej i dobrej współpracy, gdzie podstawowym celem działania jest fizyczne, psychiczne oraz społeczne zdrowie całej społeczności szkolnej.

Projekt ten realizowany jest w całej Europie, a szkoły, które przystąpiły do niego tworzą swoistą sieć Szkół Promujących Zdrowie. Abyśmy mogli dołączyć do tej sieci musieliśmy odbyć przynajmniej roczny okres przygotowawczy, podczas którego spełniliśmy określone warunki. Powołano koordynatorów (mgr Agnieszka Witkowska–Strzelec i mgr Alicja Zaremba) i szkolny zespół ds. promocji zdrowia (mgr Elżbieta Skólska, mgr Aleksandra Wasielewska i mgr Aneta Górska – Pietrzykowska).

Wybrane zostały problemy priorytetowe, wokół których skupiały się nasze działania w rocznym okresie przygotowawczym:

  1. Wyrabianie nawyku spożywania zdrowych przekąsek zgodnych z porami roku w postaci sezonowych warzyw i owoców.

  2. Wyrabianie nawyku picia wody mineralnej.

  3. Więcej ruchu na co dzień.

W roku szkolnym 2014/2015, realizując założenia zawarte w planie Szkoły Promującej Zdrowie, podejmowane były liczne działania mające na celu przybliżenie idei promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, a także wśród rodziców.

Działania rozpoczęliśmy od wyjaśnienia całej społeczności szkolnej idei Szkoły Promującej Zdrowie. Poza werbalnym wyjaśnieniem czym jest „Szkoła Promująca Zdrowie” nastąpiło zobrazowanie pojęcia z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji tj. piktogramów i symboli PCS.

Rozpoczęliśmy wówczas cykl apeli ogólnoszkolnych pod hasłem „Zdrowa przekąska i zdrowa woda o każdej porze roku”, promujących spożywanie zdrowych przekąsek w postaci sezonowych warzyw i owoców i picia wody.

Na wymieniony cykl złożyły się następujące spotkania:

  1. W dniu 03.12.2014r. przeprowadzony został apel „Jesienią jabłko w każdym szkolnym plecaku”. (szczegółowe informacje o przebiegu apeli wraz ze zdjęciami umieszczone są w zakładce Galeria)

  2. Dnia 25 lutego 2015r. odbył się drugi apel – apel promujący picie wody - Pijmy wodę na zdrowie!”.

  3. Dnia 25.03.2015 r. został przeprowadzony apel pt. Zimą smaczne i zdrowe są owoce cytrusowe”.

  4. Dnia 29.04.2015r. odbył się kolejny apel pt. Wiosenne warzywa – smaczne i zdrowe!”.

Podczas każdego z apeli zachęcaliśmy wszystkich uczniów do ruchu, podsuwając pomysły na wesołe układy taneczno – ruchowe do muzyki.