AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Oddziały rewalidacyjno - wychowawcze

W Ośrodku funkcjonują cztery oddziały rewalidacyjno-wychowawcze, w których może uczyć się od 2 do 4 wychowanków.
Nauką objęte są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w wieku od 7 do 25 roku życia.

Celem zajęć edukacyjno-terapeutycznych jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez stosowanie form terapii dostosowanych do potrzeb i możliwości każdego ucznia.

Nauczyciele wykorzystują werbalne i pozawerbalne sposoby porozumioddziay_rwewania się dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci (np. piktogramy).
W swojej pracy zwracamy uwagę na polisensoryczne (wielozmysłowe) poznawanie świata przez naszych uczniów. Rozwijamy zainteresowanie otoczeniem, uczymy rozumienia zachodzących w nim zjawisk. Dążymy do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia.

Nasi uczniowie biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych stymulujących rozwój motoryki małej i dużej, poszerzającej zakres możliwości manipulacyjnych. Wykorzystując Program Aktywności M.,Ch.Knillów, wyrabiamy u wychowanków poczucie świadomości własnego ciała, orientację w schemacie ciała i przestrzeni. Dla każdego ucznia tworzone są Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, w których wyznaczane są cele ogólne i szczegółowe realizowane w danym roku szkolnym.

 Uczniowie uczestniczą w:

 

Ponadto biorą udział we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych oraz spotkaniach integracyjnych.

oddziay_rw_1_400