AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Szkoła przysposabiająca do pracy

W roku szkolnym 2004/2005 rozpoczęła działalność Szkoła Przysposabiająca do Pracy o profilu gastronomicznym.
W miarę rozszerzania liczebności klas uczniowie będą kształceni również w innych profilach.

oddziay_pdp
 

Uczniami szkoły mogą zostać dzieci po ukończeniu gimnazjum.
Celem edukacji uczniów z niepełnosprawościa umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia, jego personalizacja i socjalizacja oraz wyposażenie go - w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości - w takie umiejętności i wiadomości, aby:

Na tym najwyższym, w naszej strukturze kształcenia, poziomie biorą czynny udział w życiu placówki. Angażują się w zajęcia pozalekcyjne, uroczystości oraz imprezy szkolne i pozaszkolne, zdobywają nagrody i wyróżnienia. W ramach integracji biorą udział w różnych formach zajęć poza szkołą.