AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Grupy wychowawcze objęte całodobową opieką

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym funkcjonują 3 grupy wychowawcze objęte całodobową opieką, w których aktualnie przebywa 21 wychowanków z Gdyni i okolic.

W grupach pracuje 8 nauczycieli - wychowawców oraz dwie opiekunki nocne.

W grupach objętych całodobową opieką realizuje się program wychowawczy w zakresie działalności opiekuńczo - wychowawczej i rewalidacyjnej w czasie wolnym. W pracy stosuje się znane w pedagogice specjalnej metody oddziaływań, uwzględniające indywidualne potrzeby i możliwości wychowanków. Wszelkie działania w pracy grup nastawione są na złagodzenie rozłąki z rodziną, atrakcyjne i pożyteczne spędzanie czasu wolnego, a jednocześnie usamodzielnienie, usprawnianie i uspołecznianie wychowanków.

Dbamy o to, by oprócz przyjemności i zabawy wychowankowie mieli również swoje obowiązki i czuli się gospodarzami Ośrodka i jego otoczenia. Oprócz codziennych obowiązków porządkowych, od kilku lat wychowankowie opiekują się ogrodem szkolnym, który założyli oraz systematycznie go pielęgnują i modernizują.

internat_1
Wychowankowie doskonalą swe umiejętności samoobsługowe w zakresie higieny osobistej, prac porządkowych, przygotowania posiłków i innych czynności codziennych oraz uczą się posługiwania nowymi przedmiotami, urządzeniami i sprzętami zmechanizowanymi.

W dziedzinie rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień artystycznych wychowankowie włączają się do konkursów plastycznych, wykonują różnymi technikami prace plastyczne na kiermasze i aukcje. Wystrój korytarzy, sal sypialnych, świetlicy i stołówki - to również efekt ich pracy.

Założyli też grupę teatralną "Podróż w nieznane", skupiającą niemal wszystkich wychowanków. Grupa wystawia różne przedstawienia okolicznościowe czy też związane z uroczystościami w Ośrodku.

Ponadto organizowane są wycieczki, spacery, zajęcia sportowe, komputerowe, świetlicowe, dyskoteki, uroczystości świąteczne i urodzinowe oraz imprezy okolicznościowe. Do tradycji należy też przygotowanie balu karnawałowego dla całego Ośrodka.

 

Galeria 2015 / 2016