AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Samorząd szkolny

W naszym Ośrodku działa Samorząd Szkolny w skład, którego wchodzą gospodarze starszych klas szkoły podstawowej i gospodarze klas gimnazjalnych. Opiekę nad Samorządem Szkolnym prowadzą przedstawiciele grona pedagogicznego. W bieżącym roku szkolnym przewodniczącym Samorządu Szkolnego został uczeń pierwszej klasy gimnazjum.

Z inicjatywy Samorządu Szkolnego nasz Ośrodek włącza się corocznie w ogólnoświatową akcję "Sprzątanie świata", w ramach której nasi wychowankowie sprzątają teren otaczający nasz Ośrodek. Samorząd przeprowadza zbiórki surowców wtórnych oraz wspomaga organizowanie akcji charytatywnych między innymi: "Góra grosza", z których dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom potrzebującym. Samorząd szkolny ściśle współpracuje z przedstawicielami organizacji LOP i PCK działającymi na terenie naszego Ośrodka.

samorzad1_400

Przedstawiciel Samorządu Szkolnego prowadzi cotygodniowe apele, na których poruszane są tematy organizacyjno-porządkowe. Uczniowie chętnie zgłaszają się do pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych oraz ogólnoszkolnych uroczystości.

Samorząd Szkolny bierze udział w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz nasz Ośrodek.

Chętnie nawiążemy kontakty z innymi placówkami edukacyjnymi.