AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Drużyna harcerska

I Gdyńska Drużyna Nieprzetartego Szlaku rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 2003 roku.

Na wstępie działalności drużyny została nawiązana współpraca z Hufcem Gdynia, którego członkowie komendy obiecali nam swoje wsparcie. Drużyna w swoich szeregach zrzesza 14 wychowanków ośrodka ( 2 dziewczyny i 12 chłopców) w wieku od 15 do 24 lat. Jest to młodzież zamieszkująca w Gdyni jak też przebywająca w internacie.

Dla celów GDNS opracowany został plan pracy zawierający wymagania programowe Związku Harcerstwa Polskiego oraz zasady pracy w osobami o obniżonej sprawności intelektualnej.

Nasza drużyna pragnie zapoznać dzieci z:

Przygotowujemy członków drużyny do złożenia przyrzeczenia harcerskiego (okres próby harcerskiej). Przez wspólne zabawy i zajęcia harcerze uczą się przebywania w grupie, przestrzegania określonych reguł i zasad współpracy. Kształtujemy postawę godną harcerza, uczymy przestrzegania prawa harcerskiego. Kształtujemy umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Zapoznajemy harcerzy z tematyką ekologiczną w naszym mieście, najbliższym środowisku, na świecie.

Harcerze starają się nawiązać kontakt z szerszym środowiskiem społecznym i brać czynny udział w życiu Hufca Gdynia.