AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Warsztaty ceramiczne

Zajęcia warsztatowe odbywają się na terenie Ośrodka w cyklu tygodniowym. W warsztatach uczestniczą dwie grupy uczniów, w tym uczniowie z oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych.

Do pierwszej należą osoby, które brały udział w warsztatach ceramicznych. Odbyły się one w ramach spotkań z twórczym życiem osób niepełnosprawnych. W trakcie zajęć wychowankowie rozwijają umiejętności zdobyte w trakcie warsztatów, poszerzają techgllina1niki i umiejętności oraz wprowadzają do swych prac nowe pomysły.

Druga grupa to uczniowie, dla których kontakt z gliną to nowe doświadczenie, mimo to radzą sobie doskonale. Podczas zajęć stopniowo wprowadzamy poszczególne elementy technik pracy z gliną, od prostych elementów do form, które wymagają zastosowania narzędzi oraz konkretnych technik wykonania. Podczas pracy z gliną uczestnicy zajęć kształtują własną inwencję twórczą.

Uczniowie starają się ukończyć rozpoczęte własne prace, których wykonanie pochłania więcej czasu niż jedne zajęcia. Na koniec roku szkolnego planowana jest ekspozycja prac dzieci.

Glina jest wdzięcznym materiałem do pracy z dziećmi, łatwym do tworzenia różnorodnych prac plastycznych począwszy od koralików porzez naczynia użytkowe aż po prace rzeźbiarskie. Przy drobnych pracach szybko można osiągnąć zamierzony efekt, co zachęca do tworzenia coraz trudniejszych i ciekawszych dzieł. W procesie twórczym angażują się wszystkie sfery psychiki dziecka, uczestniczą poszczególne receptory, aktywizują procesy poznawcze (spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie, wyobraźnia twórcza), procesy emocjonalne i wolicjonalne - zabezpieczające akty działania twórczego.

Praca z gliną jako proces twórczy daje radość, pozwala na całkowitą koncentrację na przedmiocie działania, odwraca uwagę od zmartwień i dziecięcych niepowodzeń. Pozwala realizować potrzebę twórczego działania, zabawy, a także pozytywnie wpływa na rozwój sprawności manualnej. gips_2

Podstawą pracy z gliną jest radość, jaką sprawia dziecku dotykanie, manipulowanie, wyrabianie, oglądanie oraz działanie. Ćwiczenia umożliwiają mu komunikowanie, okazywanie uczuć, wyrażanie swojej osobowości. Tworząc swoje prace, dziecko rozwija własną wyobraźnię i pomysłowość, odkrywa przyjemność płynącą z wyrażania samego siebie.

Pokazywanie wykonanych przez dzieci prac otoczeniu (kolegom z grupy, całej szkole, rodzicom, zaproszonym gościom, znajomym) jest szczególnie istotne, ponieważ dowartościowuje ich autorów, umożliwia perspektywiczną ocenę różnych prac i ich wzajemne odniesienie oraz jest uwieńczeniem działania, trwającego nie raz przez kilka spotkań.

 

A oto niektóre z naszych prac:

p6180024_400

p6180026_400

p6180032_400