AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Rewalidacja indywidualna

Terapia indywidualna stanowi integralną część edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Składa się z zajęć wspomagających rozwój dziecka: korekcyjnych, kompensacyjnych.

Podstawą do zakwalifikowania poszczególnych uczniów do określonej formy zajęć rewalidacyjnych jest diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, dokonana przez zespół osób pracujących z dzieckiem: nauczycieli, psychologa szkolnego, wychowawców, lekarzy.

Podczas zajęć nauczyciele-specjaliści przestrzegając zasad ortodydaktyki oraz stosując swoiste metody pracy z upośledzonymi umysłowo, realizują indywidualne plany rewalidacji o określonych celach.