AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Stymulacja audio - psycho - lingwistyczna  -  terapia metodą Tomatisa

Terapia prowadzona jest w ramach zajeć logopedycznych od II semestru roku szkolnego 2005/2006.

Stymulacja audio – psycho – lingwistyczna polega na dźwiękowej stymulacji układu słuchowego w celu usprawniania umiejętności czynnego słuchania. Profesor Tomatis opracował metodę usprawniania czynnego słuchania. Oznacza to, że u osób u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej istnieje możliwość ich poprawienia.

tomatis_2
Specjalistyczny sprzęt do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Tomatisa zakupiony został przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach realizacji projektu „Dostawa i instalacja sprzętu do prowadzenia zajęć metodą Tomatisa” w szkołach specjalnych i integracyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

tomatis_1Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną i kostną. Podawane dźwięki generowane są przez „ucho elektroniczne” i w zależności od programu są one filtrowane w wysokich pasmach częstotliwości (do 8000 Hz). Podstawowym jej celem jest wspieranie uwagi słuchowej dzięki czemu następuje poprawa koncentracji uwagi, jakości uczenia się oraz rozwój zdolności językowych i komunikacyjnych. Ćwiczenia stymulują Centralny System Nerwowy a w szczególności korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia.

Program stymulacji audio - psycho - lingwistycznej wg metody A. Tomatisa jest wdrażany jako metoda wspomagająca terapię mowy. U uczniów poddanych tej terapii zauważa się zmiany w postaci:

Ponadto w czasie trwania terapii zauważono iż: