AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Psychoterapia

Psychoterapia obejmuje terapię indywidualną, pomoc dziecku i rodzinie.

Badany jest poziom rozwoju intelektualnego, dojrzałość społeczna, zaburzenia w zachowaniu.

Formułowana jest diagnoza funkcjonalna, na podstawie której kwalifikuje się dziecko do poszczególnych zajęć rewalidacyjnych.

W ramach psychoterapii prowadzone są zajęcia psychoedukacyjne z dziećmi. Rozwiązywane są trudności wychowawcze, stosowana jest terapia dziecka nadpobudliwego oraz psychoterapia rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną.