AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Dogoterapia

W naszym Ośrodku  systematycznie odbywają się zajęcia dogoterapii prowadzone przez terapeutów fundacji "Dogtor". W spotkaniach uczestniczą wszyscy uczniowie I poziomu edukacyjnego, przedszkola i oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych.

Podczas zajęć wykonują wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw mających służyć podstawowemu celowi dogoterapii: rozwojowi dziecka, pobudzeniu jego zmysłów i pozytywnych emocji.

Poprzez kontakt z psem dzieci doskonalą swoje umiejętności społeczne, kształtują  wrażliwość.
Gdy w zajęciach uczestniczy pies, dłużej i chętniej ćwiczą, a wykonanie zadań wywołuje wiele radości.
Pies potrafi skoncentrować na sobie uwagę , zachęcić do zabawy, uatrakcyjnić długotrwałe zajęcia, przełamać lęk przed kontaktem ze światem zewnętrznym.


Prowadzenie zajęć z udziałem psa ma  na celu między innymi:

 

 • przełamanie bariery lęku przed kontaktem z psem,
 • akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu,
 • nawiązanie i pogłębianie kontaktu z psem,
 • kształtowanie pozytywnych emocji dziecka,
 • pobudzanie zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku i węchu,
 • koncentrację uwagi,
 • rozpoznawanie części ciała człowieka i psa,
 • podejmowanie różnych form działań ruchowych w obecności psa i w kontakcie z nim,
 • naukę relaksacji w obecności psa,
 • umożliwienie dziecku wykonywanie wybranych czynności pielęgnacyjnych przy psie,
 • jeżeli to możliwe – rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa oraz nazywanie własnych emocji,
 • wykonywanie czynności porządkowych w kontakcie z psem, - uczenie zasad bezpiecznego postępowania z psem, itp.