AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego to program nastawiony na rozwijanie - przez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe - takich cech, jak poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą.

Od kilku lat w naszej placówce odbywają się zajęcia prowadzone tą metodą. Zajęcia odbywają się cyklicznie, raz w tygodniu. Uczniowie podzieleni są na dwie grupy. W skład pierwszej wchodzą uczniowie, klas młodszych oraz oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych, upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Do drugiej grupy należą osoby, w wieku od 5 do 15 lat, które wśród innych zaburzeń wykazują nadpobudliwość psychoruchową lub nadpobudliwość w komunikowaniu się. Osobami wspomagającymi w trakcie zajęć są rodzice bądź opiekunowie oraz nauczyciele. W zajęciach biorą udział dzieci z niepełnosprawnością narządu wzroku.

sherborne_duzy

Ćwiczenia organizowane i prowadzone są na podstawie autorskich scenariuszy nauczycieli prowadzących.

Dzieci, objęte tą terapią, wykazują poprawę w zakresie rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego.