AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Terapia nadpobudliwości psychoruchowej

Nadpobudliwość psychoruchowa coraz częściej współwystępuje z niepełnosprawnością intelektualną i w sposób znaczący utrudnia usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzeń rozwoju dziecka.

Terapia nadpobudliwości psychoruchowej jest wysoce wskazana w szeroko pojętym procesie terapii i wychowania dzieci z upośledzeniem umysłowym.

Metody terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną są dostosowywane do indywidualnego poziomu możliwości objętych terapią dzieci. Forma zajęć terapeutycznych zależy od założeń wybranej metody, mogą to być zajęcia indywidualne lub grupowe.

W terapii nadpobudliwości oprócz metod terapeutycznych istotne są również elementy wspomagające, do których należą przede wszystkim:

Terapia nadpobudliwości psychoruchowej w przypadku osób niepełnoprawnych intelektualnie jest procesem ciągłym, zasadniczym i w sposób podstawowy, a nie tylko pomocniczy warunkuje funkcjonowanie takich osób w środowisku.