AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Elementy kinezjologi edukacyjnej P. Dennisona

W naszym Ośrodku odbywają się zajęcia terapeutyczne oparte na metodzie Paula i Gail Dennison'ów - Gimnastyce Mózgu, dziale Kinezjologii Edukacyjnej.

Kinezjologia Edukacyjna uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu samostrukturalizującego uczenia się (doświadczenia) i twórczej samorealizacji jednostki. Kierunek powstał na podstawie badań humanistów w dziedzinie psychologii i pedagogiki: Ortona, Domana, Delacato, Kepharta i innych.

Zajęciami objęte są dwie grupy uczniów: starsza i młodsza. Uczestnicy dobrani są w sposób celowy, w porozumieniu z psychologiem szkolnym.

Zajęcia te mają na celu: