AktualnościCommeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
WRÓĆ

W sobotę 9 maja od 9.00 do 14.00 w Ośrodku odbyły się "Dni otwarte" promujące placówkę. Rodzice mieli okazję obserwować swoje dziecko w czasie zajęć otwartych prowadzonych różnymi metodami i formami pracy, jak również specjalistycznych konsultacji z psychologiem i logopedą. Zaprezentowano specjalistyczne zajęcia z zakresu terapii: polisensorycznej, MDS, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, stymulacji audio-psycho-lingwistycznej według Tomatisa, terapii EEG-Biofeedback, logopedycznej ukierunkowanej na rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń wysokiej technologii wspomagających rozwój mowy, a także zajęcia z zakresu terapii komunikacji pozawerbalnej.
Pracownie: gipsu, ceramiczna, bibuły - "bukieciarstwo", dały uczniom możliwość wykazania się w sferze plastycznej.
Po części warsztatowo - terapeutycznej, przy sprzyjającej nam pogodzie, na boisku szkolnym odbył się festyn rodzinny. W ramach biblioterapii, wspólnie z rodzicami, przygotowana została inscenizacja o złośliwym kotku. W role zwierząt, z wielkim, aktorskim talentem, wcielili się sami rodzice.
Festyn został wzbogacony występem zespołów tanecznego i muzycznego. Rodzice jak zwykle aktywnie włączyli się przygotowując pyszne potrawy i ciasta.