AktualnościCommeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
WRÓĆ

Od dnia 1 lipca 2013 roku zmianie ulegną niektóre elementy systemu gospodarki odpadami. Zgodnie z nowym systemem gmina będzie miała obowiązek zapewnić odbiór odpadów, ich odpowiednie zagospodarowanie oraz zorganizować selektywna zbiórkę w ramach jednej, stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców na rzecz gminy.
Każdy wytwarza odpady, więc ma istotny wpływ na właściwe ich zagospodarowanie. Niezbędny jest więc udział każdego z nas w selektywnej zbiórce odpadów u źródła ich wytwarzania tj. w naszych domach, szkołach, miejscach pracy itp.
Niemalże wszystkie odpady "surowcowe" potencjalnie nadają się do odzyskania jako surowce wtórne. Do surowców wtórnych zaliczamy makulaturę, szkło i tworzywa sztuczne, które zostały zebrane w sposób selektywny i posortowane na poszczególne rodzaje.
W dniu 26 listopada, w naszej szkole odbył się apel połączony z praktycznymi działaniami na temat: "Jak segregować śmieci?". Apel zorganizowany był prze opiekunów szkolnego koła LOP. Spotkanie prowadziła pani Iwona Pol - młodszy specjalista Straży Miejskiej Zespołu do Spraw Profilaktyki i Edukacji.