AktualnościCommeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
WRÓĆ

2015.10.08 - Wybory do Samorządu Szkolnego.

W dniu 8 października 2015r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Dwa tygodnie wcześniej pojawiły się na szkolnym holu plakaty wyborcze kandydatów do Samorządu Szkolnego. Wybory odbyły się w stołówce szkolnej, w której zasiadła komisja wyborcza i ustawiono urnę wyborczą.

Każdy uczeń z klas starszych otrzymał przygotowaną kartę wyborczą z imionami i nazwiskami kandydatów. Aby przystąpić do głosowania, każdy uczestnik musiał potwierdzić swoją tożsamość, przedstawiając komisji wyborczej legitymację szkolną, dowód osobisty lub zaświadczenie od wychowawcy. Uczniowie niewidomi mieli możliwość zagłosowania przy użyciu brajlowskich kart do głosowania.

Po dokonaniu wyboru - postawieniu znaku „x” przy imieniu i nazwisku wybranego kandydata, wrzucano swoją kartę do urny wyborczej. Komisja wyborcza policzyła głosy. W wyniku głosowania Przewodniczącym Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 został Marcin Kiczor, Zastępcą Przewodniczącego została Barbara Zakowicz. Gratulujemy!!!