AktualnościCommeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
WRÓĆ

2016.11.07 – Wybory do Samorządu Szkolnego.

W dniu 7 listopada 2016r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Dwa tygodnie wcześniej pojawiły się na szkolnym holu plakaty wyborcze kandydatów do Samorządu Szkolnego. W tym roku po raz pierwszy, podczas zorganizowanych debat wyborczych, kandydaci zaprezentowali swoje postulaty wyborcze i odpowiadali na zadawane im pytania. Wybory odbyły się w stołówce szkolnej, w której zasiadła komisja wyborcza i ustawiono urnę wyborczą. Każdy uczeń z klas starszych otrzymał przygotowaną kartę wyborczą z imionami i nazwiskami kandydatów. Aby przystąpić do głosowania, każdy uczestnik musiał potwierdzić swoją tożsamość, przedstawiając komisji wyborczej legitymację szkolną, dowód osobisty lub zaświadczenie od wychowawcy. Uczniowie niewidomi mieli możliwość zagłosowania przy użyciu brajlowskich kart do głosowania, które przygotowała pani Barbara Milewska. Po dokonaniu wyboru - postawieniu znaku „x” przy imieniu i nazwisku wybranego kandydata, wrzucano swoją kartę do urny wyborczej. Komisja wyborcza policzyła głosy. W wyniku głosowania Przewodniczącym Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 została Klaudia Treder, Zastępcą Przewodniczącego została Karolina Gościńska. Gratulujemy!!!