AktualnościCommeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
WRÓĆ

18 paździrnika 2007 roku uczniowie naszego Ośrodka świętowali VII Dzień Papieski. W tym roku przeżywaliśmy go pod hasłem "Jan Paweł II - obrońca godności człowieka." W sali rytmiki zebrali się uczniowie gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy, a w drugiej kolejności uczniowie szkoły podstawowej, przedszkola i klas terapeutycznych. Uroczystość prowadzili ks. Rafał Dettlaff i pani Jolanta Klein - Nowak. Dla każdej z grup przygotowano pokaz multimedialny, uczniów wprowadzono w temat uroczystości, przybliżono postać i życiorys wielkiego Polaka - Jana Pawła II, a następnie przeprowadzono szereg konkursów i zabaw dotyczących papieża, przeplatanych wspólnym śpiewem. Apel zakończono modlitwą o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. Scenariusz uroczystości