AktualnościCommeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
WRÓĆ

2017.03.20 - Warsztaty komunikacyjne dla rodziców pt.: Na początek – zacznijmy od końca! Pomoce komunikacyjne wysokiej technologii.

Dnia 20 marca odbyły się warsztaty komunikacyjne dla rodziców pt.: Na początek – zacznijmy od końca! Pomoce komunikacyjne wysokiej technologii. Warsztaty były skierowane do rodziców uczniów Gimnazjum nr 27 w Gdyni oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Gdyni zainteresowanych pomocami komunikacyjnymi wysokiej technologii oraz do tych rodziców, którzy złożyli lub planowali złożenie wniosku w sprawie dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się (ze środków PFRON). Warsztaty zorganizowano tak, by umożliwić uczestnictwo każdemu zainteresowanemu (I tura – godz. 9.30; II tura – godz. 15.05).

Podczas warsztatów rodzice zostali zapoznani z definicją AAC (ang. Augmentative and Alternative Communication – Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna ); systemami znaków; celami, dla których wprowadza się AAC; potencjalnymi użytkownikami AAC; elementami budującymi indywidualny system komunikacji; definicją AT (ang. Assistive Technology - Technologie Wspomagające); komunikatorami; sprzętem (komputer z peryferiami) i oprogramowaniem ułatwiającym pracę z komputerem / tabletem. Zaprezentowane zostały podstawowe elementy obsługi programu MÓWik PRO 1.4a, w tym sposób dodawania nowych symboli.
Dziękuję przybyłym rodzicom za aktywność, otwartość i zainteresowanie.
Już dzisiaj zapraszam na kolejne warsztaty komunikacyjne dla rodziców, które od przyszłego roku szkolnego będą odbywać się cyklicznie.

neurologopeda Agnieszka Adamczyk