AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Gimnazjum

Celem gimnazjum jest rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem. 

Głównym zadaniem jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości, do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem z uwzględnieniem optymalnych warunków ich rozwoju. Dla uczniów, których możliwość udziału w zajęciach grupowych jest ograniczona, szkoła organizuje nauczanie indywidualne.
Prowadzone są zajęcia edukacyjne realizujące cele, zadania i treści zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Sześcioletnich Szkołach Podstawowych i Gimnazjach
Równolegle nauczyciele gimnazjum prowadzą działalność innowacyjną i eksperymentalną.

Program nauczania Gimnazjum Specjalnego nr 27 zawiera ścieżkę edukacyjną "Nasz region - Kaszuby, nasze miasto - Gdynia".

Celem działalności edukacyjnej jest:

Ponadtogimnazjum_1_400 uczniowie gimnazjum uczestniczą w zajęci

ach rewalidacji indywidualnej, grupowych zajęciach terapeutycznych oraz w różnorodnych formach działalności pozalekcyjnej zorganizowanych w naszym Ośrodku. Najbardziej widocznym efektem uczestnictwa w zajęciach w organizowanych na terenie Ośrodka i poza nim przeglądach, konkursach, wernisażach, teatraliach, zawodach sportowych, gdzie zajmują nagradzane miejsca.